Forside Aktuelt Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Oppdatert: 16.10.23

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan nå søke Bufdir om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.


Du kan nå søke om tilskudd for 2024

Vi lyser ut midler med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Søknadsfristen er 3. november 2023.

INFORMASJON OM TILSKUDDSORDNINGEN (NY FANE)
TIL SØKNADSSKJEMAER (NY FANE)