Forside Aktuelt Tilskudd til ekstraordinært integreringsarbeid

Tilskudd til ekstraordinært integreringsarbeid

Oppdatert: 05.05.22

Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Kort om tilskuddet

Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDI til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål A skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning og motvirke utenforskap.

Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål B skal bidra til bedre norsk- og engelsk ferdigheter.

Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen av tilleggsmidler er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere og statlige asylmottak og i lokalsamfunn og øvrig befolkning.

Rammen er på 45 millioner kroner.

Kriterier for tilskuddet

Les mer om målgrupper og kriterier for å få tilskudd her:

KRITERIER FOR TILSKUDDET. (PDF)
Help g487c80977 1920

Målbeskrivelser

Her finner dere målbeskrivelser og ytterligere informasjon om tilskuddsordningen:

UTLYSNING AV TILSKUDDSMIDLER (PDF)

Søknadsportalen

Du logger inn via ID-porten.

SØKNADSPORTALEN

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20.05.2022.

Kontaktopplysninger

E-POST: FRI-TILSKUDD@IMDI.NO
MOB: 400 21 005