Forside Aktuelt Tilfluktsrom

Tilfluktsrom

Oppdatert: 10.03.22

Tilfluktsrom var et aktuelt tema under den kalde krigen. I tiden etterpå ble kravet fjernet om at alle nye bygg over 1000 m2 skulle ha tilfluktsrom. Dette var i 1998, og det har ikke blitt bygget nye tilfluktsrom etter den tid.

Eksisterende tilfluktsrom

Kravet som bestod var at eksisterende tilfluktsrom skulle vedlikeholdes, men med en stadig økende befolkningsvekst er det for liten dekningsgrad av tilfluktsrom. På landsbasis er det tilfluktsrom for ca. 2,5 millioner, av totalt 6.0 millioner mennesker.

Våler kommune har 2 offentlige tilfluktsrom

Våler kommune har 2 offentlige tilfluktsrom som er lokalisert på helse og sosialsentret. Disse rommer henholdsvis 50 og 60 personer. I tillegg er det et privat tilfluktsrom på Våk skole. Dette er for elever og ansatte på skolen.

Kravet til tilfluktsrom er at de skal være klare til bruk innen 72 timer.