Forside Aktuelt Sykkelundersøkelsen 2022

Sykkelundersøkelsen 2022

Oppdatert: 15.06.22

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen vil være åpen 1. juni – 31. juli.

Fakta om undersøkelsen

Syklistenes Landsforening har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. Senest, i 2018, vant Kristiansand (2020 ble det ikke noe på grunn av pandemien).

Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen fra 1. juni til og med 31. juli.

Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler. Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i.

FYLL UT SPØRRESKJEMAET VIA DENNE LENKEN:

Kommunene vil bli rangert etter seks områder:

  • Generell tilfredshet
  • Trygghet
  • Sikkerhet
  • Fremkommelighet
  • Tilgjengelighet
  • Sykkelens prioritering i kommunen

Resultatene vil bli presentert i september 2022 på Den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar.

DEN NASJONALE SYKKELKONFERANSEN 2022 I HAMAR
SYKLISTFORENINGEN.NO