Forside Aktuelt Strategisk næringsplan for Mosseregionen

Strategisk næringsplan for Mosseregionen

Oppdatert: 24.03.21

Høringsfrist 10.mai 2021

Vedtak

Formannskapene i Våler-, Råde- og Moss kommune har i mars 2020 gjort likelydende vedtak:

«Forslag til Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021-2024 datert 14.01.2021 med vedlegg legges ut til felles koordinert høring i minimum 6 uker.»

Høringsfrist

Høringsfrist: Mandag 10. mai 2021

Innspill

Innspill sendes til: post@mnu-as.no

E-POST: POST@MNU-AS.NO
SNP 1

Det lokale næringslivet

Strategisk næringsplan for Mosseregionen skal være et redskap for kommunene til å gi gode rammevilkår, være med på å bygge omdømme og understøtte det lokale næringslivet.

Planen skal gjøre Mosseregionen til et enda bedre sted å bo, arbeide, utvikle- og etablere virksomhet i. Planen legger vekt på å utnytte lokale fortrinn, samt å utvikle samarbeid, struktur og kultur for en styrket næringsutvikling i Mosseregionen i årene som kommer.

I strategisk næringsplan operasjonaliseres mål og strategier i kommuneplanene i Våler-, Råde- og Moss kommune innenfor de områder der regionen har størst potensial ut fra komparative fortrinn og der regionen selv i stor grad kan påvirke utviklingen.

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR MOSSEREGIONEN-14.01.21
PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRING I MOSSEREGIONEN 11.11.2020

Kontaktperson MNU: Yngvar Trandem

E-POST: YT@MNU-AS.NO
MOB: 917 75 556
SAKSDOKUMENTER VÅLER KOMMUNE

Les mer om Strategisk næringsplan for Mosseregionen her:

INFORMASJON OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR MOSSEREGIONEN.