Forside Aktuelt Søknad om fritak for eiendomsskatt

Søknad om fritak for eiendomsskatt

Oppdatert: 21.12.21

Søknad om fritak for eiendomsskatt for lag, foreninger og stiftelser, samt bygninger av historisk verdi for skatteåret 2022

Lov om eiendomsskatt til kommunene av 06.06.1975 nr. 29 §7 gir kommunestyret mulighet til å innvilge helt eller delvis fritak for eiendommer som faller inn under denne lovens alternativer. Eiendommer som har fått fritak i 2021 trenger ikke søke på nytt for 2022.

Søknadsfrist er 20. januar 2022, og søknad sendes:

Våler kommune v/eiendomsskattekontoret,
Kjosveien 1,
1592 Våler i Viken