Forside Aktuelt Søker kandidater til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og til eldrerådet

Søker kandidater til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og til eldrerådet

Oppdatert: 21.06.23

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023 skal det oppnevnes nye medlemmer til rådene. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan nominere kandidater.

Medlemmene i rådene regnes som folkevalgte og velges for fire år av gangen, i samsvar med den kommunale valgperioden.

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Eldrerådet består av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer.
Et av rådenes medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer.

Forslag til kandidater for de to rådene kan sendes på e-post eller via brev til:

postmottak@valer.kommune.no

Våler kommune
kjosveien 1
1592 Våler

Nominasjoner til rådene merkes med saksnummer: 23/1130.

Frist på å sende inn forslag på kandidater er 30. september 2023.


Nominasjonen må inneholde:

1. Navn og kontaktinformasjon for personen/organisasjonen som nominerer

2. Navn og kontaktinformasjon på den som foreslås.

3. Begrunnelse for hvorfor man mener den nominerte er en god kandidat.


Mer informasjon
Les mer om hvem som kan sitte i et lovpålagt råd her:

FORSKRIFT OMO KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR ELDRE, PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG UNGDOM
GJELDENDE REGLEMENT FOR POLIISKE ORGANER I VÅLER KOMMUNE (VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 26.09.2019)