Forside Aktuelt Skisseplan Kirkebygden Våler

Skisseplan Kirkebygden Våler

Oppdatert: 18.11.19

I det kreative arbeidsverkstedet for sentrumsutvikling i oktober har vi sammenstilt arbeidsgruppenes forslag og idéer og fått dem bearbeidet av Michael Fuller- Gee (som var vår prosessleder.)

Det var stor enighet om at sentrum i Våler bør utvikles i området mellom skolen, barnehagen, Trollstien og fylkesveien, slik skissen over viser. Funksjoner som ønskes innenfor dette området er blant annet leiligheter, park, skole, bibliotek, torv, lekeplass og parkering.

I tillegg til funksjoner innenfor skissen, var det mange innspill som omhandlet blant annet gangvei til Berg, ny adkomst til Folkestad næring og miljøgate. Vi fikk også enkeltvise innspill og idéer for utvikling og tiltak.

SKISSEPLAN KIRKEBYGDEN (PDF)

Vi takker for engasjementet og tar med oss alle innspill i vårt videre arbeid med utvikling av sentrum i Kirkebygden. Vi vil holde dere oppdatert med arbeidet og vil invitere til ytterligere medvirkning fra enkeltpersoner, grupper eller hele Våler- samfunnet etter hvert som prosessen går framover.