Forside Aktuelt Skatteetaten overtar ansvaret for kemneren.

Skatteetaten overtar ansvaret for kemneren.

Oppdatert: 10.05.24

1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveren (kemneren).

Det betyr at det ikke lenger er en skatteoppkrever i Våler kommune. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Oppgavene som blir overført til staten den 01.11.20 er: innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, skatteattester, konto/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift.

Hvis du har en sak under behandling hos Våler skatteoppkreverkontor, blir denne overført til Skatteetaten. Du kan få tildelt ny saksbehandler/kontaktperson ved overføring av din sak.

Våler kommune har fortsatt ansvar for innkreving av eiendomsskatt og kommunale krav.

SKATTEETATEN.NO