Forside Aktuelt Sammen for et aldersvennlig Norge

Sammen for et aldersvennlig Norge

Oppdatert: 08.03.22

Våler kommune inviterer engasjerte seniorer i alderen 55 år og eldre til møte/workshop med tema "Sammen for et aldersvennlig Norge"

Tid: Tirsdag 15. mars kl. 13.00 - 14.30
Sted: Salene, Våler Herredshus


Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet og derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Det gjør vi med et aldersvennlig Norge.

Les mer:

SENTERET FOR ET ALDERSVENNLIG NORGE
WWW.ALDERSVENNLIG.NO/PROGRAMMET/

"Senteret for et aldersvennlig Norge" er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, "Leve hele livet"

Les mer:

"LEVE HELE LIVET" - KVALITETSREFORMEN FOR ELDRE

Den nye generasjonen eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, bedre boliger og bedre økonomi. Vi må sørge for at de blir sett som den ressurssterke og viktige gruppen de er.

"Senteret for et aldersvennlig Norge" jobber for å mobilisere den eldre befolkningen, slik at de involveres i planlegging og utforming av egen alderdom. Det er avgjørende at eldre tar i bruk egne ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter.

Aktive eldre betyr friskere eldre.

VELKOMMEN!