Forside Aktuelt Samarbeid om planene for de nye fylkene

Samarbeid om planene for de nye fylkene

Oppdatert: 31.01.23

Viken fylkeskommune inviterer i januar og februar 2023 alle formannskapene i kommuneregionene i Viken til medvirkningsmøter om det regionale plangrunnlaget for de nye fylkeskommunene.

Medvirkningsmøtet for formannskapene i Mosseregionen avholde torsdag 2. februar 2023 fra kl 16:30 – 19:30 i Vingparken konferansesenter i Moss.


Les mer om medvirkningsmøtene på Viken fylkeskommunes hjemmeside:

Ønsker kommunenes hjelp til å bygge nye fylker - Viken fylkeskommune

Tror på godt samarbeid med kommunene i nye fylker - Viken fylkeskommune

INVITASJON TIL FORMANNSKAPETS MEDLEMMER