Forside Aktuelt Revidering av lokal forskrift for mindre avløpsløsninger

Revidering av lokal forskrift for mindre avløpsløsninger

Oppdatert: 02.11.23

Lokal forskrift ble sendt på høring etter behandling i Formannskapet 08.06.23. Det kom ikke inn noen høringsuttalelser før fristen 01.09.23. Saken ble behandlet i Formannskapet 17.10.23 og i Kommunestyret 26.10.23. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt (møte 26.10.23) endret i veilederen til den lokale forskriften:

I forbindelse med fritidsbebyggelse kan innlagt vann tillates, og det gis utslippstillatelse for svartvann/avløpsvann for nedslagsfelt til vannområdet Morsa, forutsatt godkjent avløpsløsning som tilfredsstiller forskrift og rensekrav. Det vil si, det tillates installert vannklosett med utslipp til resipient fra fritidsbebyggelse der godkjent avløpsløsning som tilfredsstiller forskrift og rensekrav er installert. Tett tank tillates normalt ikke for fritidsbebyggelse.

Det ble vedtatt at forslaget skulle sendes på ny høring. Høringsfristen blir satt til 24.11.2023 (tre uker).

REVIDERT VEILEDNING SEPARATE AVLØPSANLEGG VÅLER KOMMUNE (PDF)
LOVSPEIL LOKAL FORSKRIFT VÅLER KOMMUNE (PDF)
LOKAL FORSKRIFT AVLØPSRENSEANLEGG 50PE (PDF)
FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG (PDF)