Forside Aktuelt Reguleringsplan for fv 115

Reguleringsplan for fv 115

Oppdatert: 28.10.19

Kommunestyret vedtok 26. september reguleringsplan for fv 115 Skjønnerød – Nordby, vedlikeholdsprosjekt.

Planen legger til rette for utbedringer som skal omfatte grøfting, hogging av skog og fjerning av fjellknauser, for bedring av trafikksikkerhet.

PLANKART 1-5 (PDF)
PLANKART 6 - 10 (PDF)
BESTEMMELSER (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
SAKSPROTOKOLL REGULERINGSPLAN FV 115 (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING FV 115 (PDF)