Forside Aktuelt Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling

Oppdatert: 05.04.24

Ordningen med at ingen familier skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt videreføres.

Ordningen med at ingen familier skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt videreføres. Videre gis det også 20 timer gratis kjernetid per uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart for husholdninger med lav inntekt.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for å ivareta ordningen, og den omfatter både barn i kommunale og private barnehager.

Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid:

  • dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 366 667,-
  • dersom husstandens samlede bruttoinntekt er under kr 642 700,- og du har barn som fyller 2, 3, 4 eller 5 år i 2024, eller barn som har utsatt skolestart.

Som nevnt over er det husholdningens samlede brutto person- og kapitalinntekt som legges til grunn for beregning av betalingssats. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i minst 12 av de siste 18 månedene.

Dokumentasjon av inntekt

For barnehageåret 2024/2025 skal husstandens inntekt dokumenteres med skattemelding (tidl. selvangivelse) for 2023. Skattemeldingen finner du som innlogget bruker på

LOGG INN OG FINN SKATTEMELDINGEN PÅ ALTINN.NO (NY FANE)

eller

LOGG INN PÅ SKATTEETATEN.NO (NY FANE)

Dersom du har skattepliktig inntekt som ikke fremkommer av skattemeldingen har du/dere plikt til å opplyse om dette.

NB! Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at dersom du/dere har redusert foreldrebetaling i innværende barnehageår, må det søkes på nytt for kommende barnehageår. Dette fordi vedtakene gjelder for et barnehageår om gangen.

Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknad med alle vedleggene er mottatt, og det har ikke tilbakevirkende kraft.

Baby 17342 1920