Forside Aktuelt Planprogram kommunedelplan oppvekst 2023 -2035

Planprogram kommunedelplan oppvekst 2023 -2035

Oppdatert: 04.05.22

Formannskapet vedtok i møte 17. mars 2022, PS 13/22 å legge planprogram for kommunedelplan oppvekst 2023 – 2035 til offentlig ettersyn.

Kommunedelplan for oppvekst.

Planprogram for kommunedelplan for oppvekst 2023 – 2035 gir en beskrivelse av struktur og prosess i arbeidet med å få på plass en kommunedelplan for oppvekst i Våler kommune.

Offentlig ettersyn

En langsiktig plan for oppvekstområdet skal være retningsgivende for politiske og administrative beslutninger i planperioden. Planen skal være et styringsverktøy for kommunens arbeid med barn og unge innen barnehage, skole, helse, barnevern og barn og unges kultur- og fritidsaktiviteter mm.

Forslag til planprogram for kommunedelplan oppvekst legges til offentlig ettersyn i minimum seks uker.

SAMLET SAKSFREMLEGG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2023/2035 (PDF)
PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2023/2035 (PDF)

Frist 15.mai 2022

Uttalelser til avtalen sendes innen 15. mai 2022.

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO