Forside Aktuelt Planlegger oppstart for matavtallssortering i Våler

Planlegger oppstart for matavtallssortering i Våler

Oppdatert: 19.07.23

Kildesortering av matavfall innføres gradvis i Våler fra vinteren 2023/2024. Innbyggerne vil merke de første endringene når de praktiske forberedelsene starter denne høsten.

I dag bruker vi som samfunn flere ressurser fra naturen, enn naturen selv klarer å produsere. Kildesortering gjør det mulig å gjenvinne og utnytte de verdifulle ressursene i matavfallet til for eksempel:

  • Miljøvennlig biogass, som kan erstatte fossilt drivstoff
  • Næringsrik kvalitetsgjødsel til jordbruket
  • Miljøvennlig biogass, for å produsere strøm eller energi

Når matavfallet sorteres for seg, blir også restavfallet renere. Dermed kan vi også gjenvinne langt flere ressurser i restavfallet. Bedre gjenvinning av mat- og restavfall betyr at vi kan redusere uttaket av helt nye råvarer fra naturen.

Les mer om planene og følg fremdriften for innføringen av matavfallssortering i Våler på: movar.no/matavfall.

Gjør endringer høsten 2023

Høsten 2023 vil innbyggerne i Våler merke MOVARs forberedelser til den nye renovasjonsløsningen. Da starter arbeidet med å kjøre ut renovasjonsutstyr og legge om henteruter.

Innbyggerne vil få informasjon direkte fra MOVAR før endringene innføres.

Slik blir den nye renovasjonsordningen

  • Alle husstander får en egen kurv til kjøkkenbenken og poser til matavfallet.
  • De fleste vil også få en egen beholder til matavfallet utendørs.
  • MOVAR planlegger å hente matavfallet ukentlig.

De som ikke ønsker eller har plass til fem avfallsbeholdere utendørs, kan erstatte dagens beholder for plastemballasje med sekkeløsning. Det vil si at å samle opp plastemballasjen i sekker fra MOVAR, som innbyggerne setter frem før henting hver måned.

MOVAR vurderer om sekk-løsningen for plastemballasje bør innføres for alle. Alternativet er at de som ønsker det kan få beholde egen beholder til plastemballasjen. I dag kan innbyggerne velge mellom begge løsninger.

Vil hente glass/metallemballasje sjeldnere

MOVAR gjør samtidig grep for å optimalisere renovasjonsløsningen, og planlegger å hente restavfall og glass/metallemballasje sjeldnere.

De fleste innbyggerne har god kapasitet i beholderen for glass og metallemballasje. Derfor ønsker MOVAR IKS å hente dette avfallet hver åttende uke fremover.

Sjeldnere henting av restavfall er allerede er innført i Våler. I sum vil disse endringene gi flere positive effekter som å redusere trafikkbelastningen, støyen og forurensningen i boområdene. Omleggingen vil også gi en mer optimal bruk av renovasjonsbiler og personell, som reduserer behovet for å kjøpe nye renovasjonsbiler og ansette flere renovatører enn nødvendig når hentingen av matavfallet skal starte.

Egne løsninger for innbyggere med felles renovasjonsløsninger

Mange innbyggere har også felles renovasjonsutstyr med i form av nedgravde eller flyttbare beholdere. MOVAR vil finne gode løsninger for disse innbyggerne i hvert tilfelle.

Hytter kommer med i ordningen senere

Fritidseiendommer skal også på sikt med i ordningen. Per i dag er det ikke avgjort når hyttene skal i gang med sorteringen av matavfallet.

Må sortere ut 55 % av matavfallet i løpet av 2025

Fra 2023 ble kildesortering av matavfall ble et forskriftsfestet krav for alle kommuner i Norge. I løpet av 2025 må kommunene sortere ut 55 % av matavfallet, og kravet øker videre til 70 % i 2035.

Matavfall

MOVAR planlegger nå løsninger for at innbyggerne i Våler kan kildesortere matavfallet sitt fra sommeren 2024. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.