Forside Aktuelt Offentlig ettersyn - valg av meddommere

Offentlig ettersyn - valg av meddommere

Oppdatert: 13.05.24

Våler kommune legger herved ut, til offentlig ettersyn, meddommere for perioden 2025-20208.

Kommunestyret i Våler skal velge meddommere til tre ulike utvalg:

Valget skal avgjøres av kommunestyret, men før valget skal gjennomføres må kommunen bl.a legge ut forslag til kandidater til offentlig ettersyn i 14 dager jf. domstolloven §68

Alle foreslåtte personer, som tidligere har stilt som meddommere, er blitt kontaktet pr brev.
Det er også oppført nye meddommere på listen, dette er privatpersoner som har henvendt seg til kommunen med ønske om å bli meddommer.
Våler kommune er priviligerte og har fått mange flere henvendelser fra personer som har ønske om å være meddommere, enn hva vi har behov for.

Periode for offentlig ettersyn er: 3. mai til 17. mai 2024.

Foreslåtte personer til meddommere for perioden 2025-2028 finner du i dokumentet nedenfor.
Har du merknader eller innvendinger til forslaget må dette sendes til postmottak@valer.kommune.no innen 17.05.2024.

Du finner informasjon om meddommere på nettsiden: Norges Domstoler

OFFENTLIG ETTERSYN - MEDDOMMERE TIL PERIODEN 2025-2028 (PDF)