Forside Aktuelt Ny gymsal ved Svinndal skole

Ny gymsal ved Svinndal skole

Oppdatert: 05.03.21

Endelig kan elevene igjen ha kroppsøving innendørs! Tirsdag ble den nye gymsalen ved Svinndal skole innviet. Med folkelig og rustikk pomp og prakt.

Svinndal Gym

Elevrådsreder Marie Revhaug Skaug var en av flere som åpningstaler i anledningen.

-Endelig innegym!

Elevrådsrepresentantene Marie Revhaug Skaug og Milla Søderberg Moldstadkroken jubler!

Svinndal Gym2

Milla Moldstadkroken (til venstre) og Marie Revhaug Skaug ser frem til å ha kroppsøving innendørs på Svinndal skole.

Paradoksalt ble åpningen av gymsalen foretatt utendørs og ikke i den nye, flotte gymsalen. Årsaken til det er selvsagt kohorter og smittevernregler.

Dette satte ingen demper på gleden over at man nå får en ny storstue og endelig muligheten til å ha kroppsøving innendørs. For første gang siden høsten 2019.

-Endelig innegym! Dette blir veldig bra! forteller de to. - Det å ha innegym er bedre enn å alltid være ute, uansett vær. Håndball, volleyball, kanonball og andre ballspill blir bedre nå. Kanskje til og med en real runde innebandy, med eller uten ordentlige regler!

- Med ett unntak, skyter Milla inn. – Er det pøsregn er det morsommere ute. Med en liten tanke om at kanskje ikke alle medelevene hennes er helt enige med henne.


Svinndal Gym4

Symbolet på at kroppsøvingsalen endelig er åpen: Sløyfen på båndet åpnes.

De to nevnte elevrådsrepresentantene var selv også med på den høytidelige åpningen av kroppsøvingssalen. De holdt i snora, som ikke ble klippet. De to åpnet sløyfen på snora, som da også markerte åpningen av det ganske ruvende bygget i bygda. Symbolsk selvsagt.

Kanskje kommer kongen?

Svinndal Gym5

- Kanskje kommer kongen, sang 1. trinn ved Svinndal skole, sjarmerende og flott for prominente tilhørere, medelever og ansatte ved Svinndal skole. Deretter kom også resten av skolen med i allsang.

-Kanskje kommer kongen? sang sjarmerende førsteklassinger foran sine medelever, ansatte ved skole og selvsagt de mer prominente: Ordfører Reidar Kaabell, kommunedirektør Ivar Nævra, de bygge-ansvarlige med flere.

Skolegården i Svinndal har mer eller mindre vært en byggeplass med byggebrakker, gjerder «overalt» siden skolestart 2020. Så rammet koronaen, og skoleelevene måtte fordele seg i kohorter på mindre områder av en allerede heller avgrenset skolegård. Ventetiden er over. Elevene har nå både fått skolegården tilbake og selvsagt nå også den staselige gymsalen.

Dette er derfor barnas dag. Svinndalsbarnas dag. Med turn- og akrobatoppvisninger, sang og dans kunne de etter hvert bevege seg inn i gymsalen i Svinndal, kohortvis selvsagt.

Rektor Nils Petter Bjerke avsluttet: - Kongen vet ikke hva han gikk glipp av.

Gymsalen til Svinndal skole

Inngangspartiet til den nye hallen.