Forside Aktuelt Lekkasjesøk i avløpsnettet

Bruk av sensorer og tingenes internett (IoT) i avløpsnettet

Oppdatert: 21.07.21

Avdeling for Vann og avløp har et innoverende samarbeidsprosjekt med Driftsassistansen i Viken IKS. Vi bruker sensorer og tingenes internett (IoT) for å søke infiltrasjon av fremmedvann (f.eks. regn- eller grunnvann) i avløpsledningsnettet. Resultatene fra prosjektet har gitt oss mulighet til å søke og finne «lekkasjer» på en mye raskere måte. Dette bidrar til lavere driftskostnader da det vil pumpes mindre fremmedvann når lekkasjene er oppdaget og reparert.

Prosjektet dro oppmerksomhet fra Norsk Vann BA, og Våler kommune holdt foredrag i fagtreffet for 2021. I tillegg har avd. for Vann og avløp presentert metodikken og resultatene i verdens digitale kongress fra den Internasjonale vannforeningen (IWA) i mai 2021. Avdelingslederen for Vann og avløp, Emilio Alvarenga vant pris for best vitenskapelig plakat i kongressen. Les mer her.

Våler kommune ønsker å samarbeide med andre kommuner, IKS-er og akademiske miljøer for å løse utfordringer knyttet til drift, vedlikehold og klimatilpasning av VA-infrastrukturen vår.

PLAKAT PRESENTERT I VERDENS DIGITALE KONGRESS - IWA
PRESENTASJON AV PROSJEKTET I VERDENS DIGITALE KONGRESS - IWA

Kontakt

Emilio Alvarenga Avdelingsleder for Vann og avløp
69 28 91 00
Emilio.Alvarenga@valer.kommune.no
Adresse
Herredshuset, Kjosveien 1, Våler kommune