Forside Aktuelt Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Oppdatert: 03.02.21

I tråd med pbl § 10 – 1 offentliggjøres forslag til kommunal planstrategi for Våler kommune 2020 – 2024.

Planstrategien viser status for noen områder i kommunen og videre hvilke planer som trengs for å imøtekomme behov eller utfordringer. Planstrategien ble behandlet i Planutvalget 9. september 2020 og i Formannskapet 10. september 2020 med vedtak om offentliggjøring.

FORSLAG TIL PLANSTRATEGI 2020-2024 (PDF)
INNSPILL FNF (PDF)
REFERAT REGIONALT PLANFORUM (PDF)
SAKSFRAMLEGG (PDF)
SAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET (PDF)
PLANTABELL (PDF)

Dersom du har innspill til planstrategien, sendes disse til postmottak@valer.kommune.no innen 10. oktober.

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO