Forside Aktuelt Kulturpriser 2022

Kulturpriser 2022

Oppdatert: 04.03.22

Bygdedagen og Frivillighetens dag på Bergtunet blir i år arrangert søndag den 12. juni 2022. Vi ønsker å dele ut Kulturpriser. Hvem tenker du bør få priser i Våler i år?


Kulturpris:

Våler kommune kan dele ut en kulturpris til enkeltpersoner som i særlig grad har gjort en innsats for kommunalt kulturliv, eller som har gjort en fremragende prestasjon innen kultur. I spesielle tilfeller kan prisen deles ut til en organisasjon. Vi ønsker forslag.

Innsatspriser innen kultur og idrett:

Våler kommune kan dele ut innsatspriser til enkeltpersoner/organisasjoner som har gjort en innsats for kommunens kulturliv, gjort en prestasjon innen kultur, utført en idrettsbragd på nivå norgesmester eller lignende. Vi ønsker forslag på hvem, eventuelt i deres lag/forening som har utmerket seg i årene 2019, 2020 og 2021.

Gammelt hus på Bergtunet, Bjornstadstua

Byggeskikkpris:

Denne prisen er ment å stimulere til bevisstgjøring av god byggeskikk i kommunen.

Prisen kan gis til eiere/byggherrer av nye bygg, rehabilitering av eldre bygg, eller av eldre bygg som er tatt vare på, på en særlig god måte. Det skal ved utdeling legges vekt på lokal byggeskikk og nye byggs tilpasning til bygningsmiljø og kulturlandskap. Det skal også legges vekt på å prioritere bygninger som kan tjene som inspirasjonskilde, og at utdelingen kan være en veileder ved bygningsmessige løsninger i distriktet. Prosjektet må være ferdigstilt.

Vi ønsker forslag.

Utdeling

Hvis vi har gode kandidater, vil priser etter planen bli utdelt på Bygdedagen og Frivillighetens dag på Bergtunet søndag den 12. juni 2022. Send oss pr. post eller e-post med begrunnelse hvem dere mener fortjener kulturpris, innsatspris innen kultur eller idrett og byggeskikkpris innen 1. april 2022.

Forslag merkes: Bygdedag priser 22/388.

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål kan rettes til oppvekst og kultur v/ Lillian Høstaker.

MOB: 909 82 613
E-POST: LILLIAN.HOSTAKER@VALER.KOMMUNE.NO