Forside Aktuelt Koronavaksinering Våler høsten 2023

Koronavaksinering Våler høsten 2023

Oppdatert: 28.11.23

Årets koronavaksiner har kommet og i Våler kommune er det fastlegene som vaksinerer mot korona. Ta kontakt med din fastlege i Våler kommune for å avtale tid for vaksinering.

Til innbyggere i Våler kommune som har fastlege i annen kommune og hvor fastlegen IKKE vaksinerer mot korona:

Ta kontakt med Våler helsestasjon på telefon 69 28 91 75 for timeavtale.

For dere som har fastlege i annen kommune og hvor fastlegen IKKE vaksinerer mot korona, vil siste mulighet for koronavaksinering ved Våler helsestasjon være: ONSDAG 22.11.23

TELEFON VÅLER HELSESTASJON: 69 28 91 75

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08.00 - 14.30.
Torsdag: 10.00 - 14.30

TELEFON VÅLERLEGENE 69 10 91 91
VÅLERLEGENE.NO (NY FANE)
TELEFON VÅLER LEGEKONTOR - DR. SUSIL 69 28 97 00
VÅLERLEGEKONTOR.NO - DR. SUSIL (NY FANE)

Bør du ta koronavaksinen?

Koronaviruset gir sykdom i luftveiene. Mange får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke.
Koronavaksine forebygger alvorlig sykdom og død.

Ny dose koronavaksine anbefales dersom du:
• er 65 år eller eldre
• bor på sykehjem
• er mellom 18-64 år og tilhører en risikogruppe
• eller er gravid

Med risikogruppe menes personer som har enkelte sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for å bli alvorlig syk av korona. Er du usikker på om du er i en risikogruppe, kan du lese mer på FHI.no eller spørre legen din.

FHI.NO - KORONAVAKSINASJON (NY FANE)

Beskyttelsen du har oppnådd etter tidligere vaksinedoser eller gjennomgått sykdom vil avta over tid. FHI anbefaler derfor at de som er mest utsatt for alvorlig koronasykdom tar en ny dose før vintersesongen 23/24.

Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Vaksinen beskytter ikke fullstendig mot å bli smittet eller smitte videre.

Bivirkninger

Koronavaksinen kan gi bivirkninger, men det er ikke alle som får det.

De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon og er oftest milde til moderate og går over etter noen dager. Noen kan få kraftigere symptomer. De vanligste bivirkningene er smerte og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, diaré, muskelsmerter, frysninger, utmattelse, leddsmerter
og feber.

Alvorlige bivirkninger er sjeldne. Blant sjeldne bivirkninger er kraftige menstruasjonsblødninger, hjertemuskelbetennelse (myokarditt) og hjerteposebetennelse (perikarditt).