Forside Aktuelt Ivaretatt?

Ivaretatt?

Oppdatert: 07.02.22

Våler kommune deltar i undersøkelsen «IVARETATT?» og ønsker tilbakemelding fra deg som pårørende.

Pårørende er en viktig støtte

Pårørende er ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs for pasienten eller brukeren. Derfor er det viktig at pårørende involveres i og opplever støtte fra helse- og omsorgstjenesten.

Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene, slik at kommunene kan bruke dette i sitt kvalitetsarbeid om pårørende. I tillegg er det ønskelig å bruke anonyme resultater fra undersøkelsen til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner for å rette større fokus på dette.

Som pårørende kan du gi anonym tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen du er pårørende i.

Undersøkelsen "Ivaretatt?"

Undersøkelsen vil ligge åpen noen måneder årlig, i første runde ut mars 2022. Det tar ca. 10 til 20 minutter å besvare undersøkelsen.

Alle spørsmål er avkrysningsspørsmål, det vil ikke være mulig å skrive utfyllende svar eller stille spørsmål. Dersom du har noe du ønsker å snakke med ansatte i tjenestene om, må du derfor kontakte dem direkte.

LINK TIL UNDERSØKELSEN "IVARETATT?"
Ivaretatt1

Nyttig for kommunene

«IVARETATT?» er et verktøy til kvalitetsarbeid om pårørende. Kommunen kan hente ut statistikk for hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt. Årlig rapport vil synliggjøre områder som behøver forbedring og områder man lykkes med. Fra en periode til en annen kan kommunen sammenligne rapporter og se om tiltak knyttet til pårørende fører fram.

Utfyllende informasjon om undersøkelsen kan du lese her:

MER INFORMASJON - PÅRØRENDESENTERET