Forside Aktuelt Innbyggerinvolvering

Innbyggerinvolvering

Oppdatert: 21.02.23

Våler kommune ønsker å informere om at i «Reglement for politiske organer» (vedtatt i kommunestyret den 26.09.2019), så er det åpnet opp for at kommunens innbyggere kan stille spørsmål til kommunestyret eller avgi en appell i møtet.

Dette er en ypperlig anledning til å sette lys på det som engasjerer deg, og hvor du kan få svar på dine spørsmål.

Alle innbyggere har en unik mulighet – bruk den gjerne!

I reglementet står det oppført:

Innbyggerinvolvering

I 30 minutter før kommunestyrets formelle møte settes gis kommunens innbyggere anledning til å stille spørsmål til kommunestyret eller avgi en appell. Møtet er åpent. Lyd og bilde overføres slik som i kommunestyrets formelle møte. Ordningen er ikke en del av kommunestyrets formelle møte og det føres således ikke protokoll.

Partsinteresser eller forhold knyttet til noens personlige forhold faller utenfor ordningen. Det kan ikke stilles spørsmål vedrørende saker som står oppført på sakslisten i det aktuelle kommunestyremøtet.

Spørsmål til administrasjonen omfattes ikke av ordningen.

Spørsmål må være mottatt i kommunens postmottak postmottak@valer.kommune.no minimum 7 dager før kommunestyremøtet.

Tema for appellen må være mottatt i kommunens postmottak postmottak@valer.kommune.no minimum 3 dager før kommunestyremøtet.

Både spørsmål og tema for appell sendes kommunestyrets representanter på e-post straks de er mottatt.

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER - VÅLER KOMMUNE (PDF)