Forside Aktuelt Influensavaksinering høsten 2023

Nå har årets influensavaksine kommet!

Oppdatert: 04.10.23

I Våler kommune er det fastlegekontorene som vaksinerer mot sesonginfluensaen 2023. Ta kontakt med fastlegen din for mer informasjon om influensavaksineringen.

Mann som viser at han er influensavaksinert
VÅLERLEGEKONTOR.NO - DR. SUSIL (NY FANE)
TELEFON VÅLER LEGEKONTOR 69 28 97 00
VÅLERLEGENE.NO (NY FANE)
TELEFON VÅLERLEGENE 69 10 91 91

Bør du ta influensavaksine?

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre.
I Norge er nær 1,6 millioner barn og voksne i en slik risikogruppe. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg:

FHI anbefaler følgende å ta årets influensavaksine:

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • 65 år eller eldre
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Barn og voksne med:
  - kronisk lungesykdom
  - kronisk hjerte- og karsykdom
  - kronisk leversvikt
  - kronisk nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - nedsatt immunforsvar
  - diabetes mellitus, type 1 og 2
  - svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  - annen alvorlig eller kronisk sykdom
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.

Influensavaksine kan gis samtidig med med koronavaksine. Vaksinene gis i hver sin arm.

FHI.NO - INFLUENSAVAKSINE (NY FANE)

Bivirkninger

Injeksjonsvaksine mot influensa kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden.