Forside Aktuelt Influensavaksinering 2022

Influensavaksinering 2022

Oppdatert: 19.10.22

Våler kommune tilbyr influensavaksine til innbyggere i risikogrupper og til alle over 65 år.

Button influensa

Tid:
Torsdag 27. 10. 2022
Vi har drop-in mellom kl. 10.00 - 14.00.

Du trenger ikke å bestille time

Sted:
Våler helse- og sosialsenter, Dagsenteret, hovedinngangen, Bergskrenten 12, 1592 Våler

Pris:
Vaksinen koster kr. 200,-.

Vi gjør oppmerksom på at du kan betale kontant eller med Vipps.

Til informasjon:

 • Det er kun vaksiner til innbyggere i risikogruppene.
 • Barn i risikogrupper må kontakte fastlegen for vaksinering.
 • Fastlegekontorene tilbyr også influensavaksinering til sine pasienter.

Hvem bør vaksinere seg?

Mange av kommunens innbyggere tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Hvorfor vaksinere seg?

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spebarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Les mer om Influensavaksinering på FHI - Folkehelseinstituttet:

INFLUENSAVAKSINERING