Forside Aktuelt Industri 5.0

Industri 5.0

Oppdatert: 15.06.22

Hvilke fortrinn gir Industri 5.0 "early adopters"

Industri 5.0 representerer prinsipper og konsept som setter fokus på arbeidstakere / arbeidssituasjon som positive drivere for endring og vellykket gevinstrealisering av teknologi som IoT og AI. Samtidig innebærer Industri 5.0 at man løfter blikket og ivaretar et større samfunnsansvar.

Åpent nettverksmøte 29.06

Alle velkommen. Tid for mingling.

MER OM NETTVERKSMØTET 29.06
PÅMELDING