Forside Aktuelt Høring: Utbyggingsavtaler for Ingulstad Sør, Åkerveien 17, Fosseberget 2, Folkestadveien, Rød 2

Høring: Utbyggingsavtaler for Ingulstad Sør, Åkerveien 17, Fosseberget 2, Folkestadveien, Rød 2

Oppdatert: 18.04.24

Planutvalget behandlet i møte 17.april 2024 følgende utbyggingsavtaler:

  • Ingulstad Sør
  • Åkerveien 17
  • Fosseberget 2
  • Folkestadveien
  • Rød 2

I medhold av plan- og bygningslovens §17-4 ble det besluttet å legge avtalene ut til offentlig ettersyn i minst 30 dager.

Under ligger alle utbyggingsavtalene. Øvrige plandokumenter finner du ved å søke opp aktuell plan på arealplaner.no:

AREALPLANER.NO (NY FANE)

Du er velkommen til å si din mening ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Utbyggingsavtale *plannavn*".

Frist for å uttale seg til forslaget er 24.mai 2024.

UTBYGGINGSAVTALE INGULSTAD SØR (PDF I NY FANE)
UTBYGGINGSAVTALE ÅKERVEIEN 17 (PDF I NY FANE)
UTBYGGINGSAVTALE FOSSEBERGET 2 (PDF I NY FANE)
UTBYGGINGSAVTALE FOLKESTADVEIEN (PDF I NY FANE)
UTBYGGINGSAVTALE RØD 2 (PDF I NY FANE)
GI DIN HØRINGSUTTALELSE HER (PDF I NY FANE)