Forside Aktuelt Oppgradering av eget avløpsanlegg eller tilkobling kommunalt avløpsnett?

Oppgradering av eget avløpsanlegg eller tilkobling kommunalt avløpsnett?

Oppdatert: 09.09.22

Dersom du ikke får lån i privat bankforbindelse til å dekke kostnadene knyttet til dette kan du søke om startlån i kommunen. Dersom du ikke har økonomi til privat banklån eller startlån kan du søke kommunen om tilskudd til å dekke kostnadene.

Vannområde Morsa har en tilskuddspott som kan benyttes til å hjelpe personer i en vanskelig økonomisk situasjon med å finansiere nødvendig oppgradering av avløpssystemet sitt. Det er en mulighet som kan forbedre rensegraden til avløpsanlegg mht. å overholde Forurensningsloven § 7. Tilskuddsordningen gjelder kun godkjente helårsboliger. Det er altså ikke mulighet til å motta støtte til fritidsboliger.

Har du ikke mottatt pålegg fra kommunen om oppgradering av avløpsanlegg eller tilkobling (ledningsnettet)? Du kan likevel søke om midler.

Kommunen har mulighet til å gi startlån til huseiere som skal oppgradere avløpsløsningen sin. Startlån er en gunstig låneordning og kan gis til personer som ikke får lån i vanlige banker. Det vil likevel bli foretatt en vurdering av (både teknisk og økonomisk) om man kan betjene startlånet ved siden av andre utgifter. Tilskuddet er rettet mot huseiere som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det betyr at man verken får privat banklån eller startlån.

Frist for å søke om tilskudd er 01. des 2022.

For mer informasjon om tilskuddsordningen og startlån se på følgende lenker:

MORSA-MIDLER
HUSBANKEN

Kontakt

Pia Strand Saksbehandler
55 55 33 33
Pia.Victoria.Strand@nav.no
Elena Kvien Boligsosial koordinator
55 55 33 33
Elena.Kvien@nav.no
Adresse
Herredshuset, Kjosveien 1, NAV Våler