Forside Aktuelt Gratis trær til planting

Treplanting langs vassdrag

Oppdatert: 20.06.23

Har du landbrukseiendom med en bekk eller elv som renner langs jordet ditt? Kan det egne seg å plante busker eller trær på noe av bekkestrekningen for å etablere kantvegetasjon?

Bekker og elver har mange viktige funksjoner i naturen. De er viktige for insekter, fugl, fisk og andre dyr. De er selvfølgelig også transportåre for både vann og næringsstoffer. Kantvegetasjon med busker og trær langs vassdragene våre har mange positive effekter, blant annet med å redusere kanterosjon, holde tilbake næringsstoffer, redusere flom og være en viktig biotop for mange arter.

Vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldenvassdraget har trær som kan deles ut gratis til grunneiere som kan tenke seg å plante trær langs vassdragene sine. I tillegg kan det være muligheter for å få tilskudd til utplanting gjennom SMIL-ordningen. Dette betyr at du nå har mulighet til å gjøre en stor miljøinnsats, uten å få utgifter til verken trær eller planting. Dette er trær med stor plugg så det går fint å plante selv om det begynner å bli seint i skog-plantesesongen. Hvis du kunne tenke deg å plante ut noen få eller mange trær, ta kontakt med landbrukskontoret så ordner vi planter!