Forside Aktuelt Generasjon M i Våler kommune

Generasjon M i Våler kommune

Oppdatert: 28.05.21

Generasjon M, SpareBank1 Stiftelsen Østfold Akershus og Våler kommune har nå inngått et innovativt og samfunnsnyttig samarbeid.

Generasjon M, Sparebank 1- stiftelsen Østfold Akershus og Våler kommune satser sammen for å skape jobb til lokal ungdom for å skape aktivitet, fellesskap og gode opplevelser på tvers av generasjoner i sykehjem og omsorgsboliger. Om kort tid starter rekrutteringsprosessen av 16 lokale ungdommer som vil arbeide fire timer hver 2. lørdag. Målet er oppstart august/september. Det vil hver lørdag være fire ungdommer i sykehjem og fire ungdommer i omsorgsboliger.

Avtaleinng

Sammen om å løse samfunnsutfordringer

Samarbeidsformen er unik i norsk sammenheng, der Generasjon M skal dokumentere den sosiale verdiskapingen for målgruppene unge og eldre. SpareBank1 Stiftelsen Østfold Akershus bidrar med støtte over en tre-års periode. Det minimerer økonomisk risiko hos kommunen og gir Generasjon M tid til å dokumentere den sosiale verdiskapingen. Våler kommune er svært takknemlige for at SpareBank1 Stiftelsen Østfold Akershus bidrar til sosial innovasjon i offentlig sektor.

Generasjon M

Generasjon M er et ideelt selskap med mål om å skape relasjoner mellom generasjoner. De gir ungdommer mellom 14-20 år deltidsjobb som besøkesvenn og aktivitetsskaper for eldre på sykehjem og i omsorgsboliger. Det hele startet med en ungdomsbedrift ved Foss videregående skole i Oslo i 2011 og allerede i 2016 ble Generasjon M kåret til årets sosiale entreprenør. M står for møteplass mellom generasjoner og mening, mestring og moro. Generasjon M har i dag 100 deltidsansatte ungdommer som skaper generasjonsmøter ved 20 besøks-steder i Oslo, Nordre Follo, Asker og Moss.

Gen M 2

Generasjon M

Effektfulle generasjonsmøter

Det gjøres omfattende undersøkelser for å sikre at det leveres på effektmål som partene har blitt enig om i fellesskap:

1. En meningsfull deltidsjobb

På den ene siden får ungdommene verdifull arbeidserfaring. Måler er at de gjennom deltidsjobber skal oppleve mer mening og mestring i hverdagen, kjenne på tilhørighet, bli tryggere på seg selv og få et innblikk i helse- og omsorgssektoren

2. Aktivitet for eldre

På den andre siden skal aktivitetene på sykehjemmet bidra å tette generasjonskløften mellom de unge og eldre, gi økt humør blant beboere, bedre trivsel på avdelingene og gi mer meningsfylte lørdager.

GENERASJON M

Generasjon M i Våler kommune

Våler kommune ser frem til økt aktivitet der musikk, gode samtaler, brettspill, dataspill, gå- og sykkelturer, lesestunder, grilling og vaffelsteking er noe av det som kan stå på programmet. På helse- og sosialsenteret er det fine inne- og uteområder som muliggjør aktivitet i grupper og på tomannshånd.

Vi gleder oss!