Forside Aktuelt Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Oppdatert: 16.06.23

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023.

Det er åpent for søknader og søknadsfristen er 1.september.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen.

Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten som det søkes kompensasjon for. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2023. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.


Dere finner informasjon om ordningen og søknadsskjema på Lotteristiftelsens nettside:


MOMSKOMPENSASJON PÅ VARER OG TJENESTER - LOTTERISTIFTELSEN (NY FANE)