Forside Aktuelt Fritak eiendomsskatt

Fritak eiendomsskatt

Oppdatert: 13.02.23

Lag, foreninger og bygninger med historisk verdi

Lov om eiendomsskatt til kommunene av 06.06.1975 nr. 29 §7 gir kommunestyret mulighet til å innvilge helt eller delvis fritak for eiendommer som faller inn under denne lovens alternativer. Dette gjelder foreninger/institusjoner som tar sikte på å gagne kommune/stat og bygning som har historisk verdi. Er det spørsmål om fritak kontakt eiendomskattekontoret.

Søknadsfrist er 5. mars 2023, og søknad sendes Våler kommune v/eiendomsskattekontoret, Kjosveien 1,1592 Våler eller på epost

E-POST VÅLER KOMMUNE: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO