Forside Aktuelt Folkestadbakken utbyggingsavtale

Folkestadbakken utbyggingsavtale

Oppdatert: 23.02.22

Kommunestyret vedtok i møte 17. Februar 2022 utbyggingsavtale for Folkestadbakken.

KUNNGJØRING

Utbyggingsavtalen inngås mellom Folkestad utvikling AS og Våler kommune og omhandler blant annet anleggsbidrag for kommunens kommende investeringer for vanninfrastruktur i Kirkebygden, samt krav til utforming av lekeplasser og vedlikehold av veiarealer.

SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
FORSLAG PLANUTVIDELSE (PDF)
HØRINGSUTTALELSE FRA FOLKESTADBAKKEN UTVIKLING AS (PDF)
HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK VANN (PDF)
HØRINGSUTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN (PDF)
HØRINGSUTTALELSE FRA VÅLER VANNVERK (PDF)
HØRINGSVERSJON UTBYGGINGSAVTALE (PDF)

HØRING

Formannskapet vedtok i møte 18. november 2021 å legge forslag til utbyggingsavtale for Folkestadbakken ut til offentlig ettersyn.

Under kan du se avtalen med tilhørende dokumenter.

FOLKESTADBAKKEN BESTEMMELSER(PDF)
FOLKESTADBAKKEN PLANKART (PDF)
FORSLAG TIL UTBYGGINGSAVTALE (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)

Eventuelle uttalelser

Eventuelle uttalelser til avtalen sendes postmottak@valer.kommune.no innen 1. januar 2022.

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO