Forside Aktuelt Folkestad 4, oppstart av arbeid med detaljregulering

Folkestad 4, oppstart av arbeid med detaljregulering

Oppdatert: 08.12.21

Oppstart av arbeid med detaljregulering

Knut Bjerke AS varsler oppstart av arbeid med detaljregulering for Folkestad 4. Planarbeidet skal legge til rette for etablering av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i form av eneboliger, tomannsboliger, rekkehus e.l. Boliger i lavblokk vil også vurderes underveis i arbeidet. Adkomst til området vil bli via ny adkomstvei direkte fra Fv.121 Kirkeveien.

VARSLINGSBREV FOLKESTAD 4 (PDF)
VARSLINGSKART FOLKESTAD 4 (PDF)
PLANINITIATIV FOLKESTAD 4 (PDF)
REFERAT OPPSTARTSMØTE FOLKESTAD 4 (PDF)

Eventuelle merknader

Eventuelle merknader til arbeidet sendes innen 20.01.2022 til:

E-POST: POST@AVERKET.NO

eller til:

Arkitekturverket AS,
Bernt Ankers gate 19,
1534 Moss.