Forside Aktuelt Videreføring av økt bostøtte til høye strømutgifter

På grunn av høye strømpriser er bostøtten styrket i enkelte måneder i 2022

Oppdatert: 22.06.22

Styrkingen gjør at flere pensjonister, uføre og andre med lav inntekt kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter.

Dette er endringene

(gjelder i perioden mars til juni og oktober til desember)

  • Grensene for inntekt er økt
  • Ekstrautbetaling av strømstøtte til alle bostøttemottakere
  • Skjermingen av netto formue blir ikke videreført

I juni - september blir det ikke utbetalt støtte til strøm, men inntektsgrensen er fortsatt høyere og egenandelen lavere.

Du kan lese mer om endringene på husbanken.no. Der kan du også sjekke inntektsgrensene, beregne bostøtten med bostøttekalkulatoren og søke bostøtte.

FINN UT OM DU KAN HA RETT PÅ BOSTØTTE
Husbanken