Forside Aktuelt Feltarbeid og fuglekartlegging i Våler kommune

Feltarbeid og fuglekartlegging i Våler kommune

Oppdatert: 18.05.21

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i deres kommune.

Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks¬- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Les mer om prosjektet i denne artkkelen:

FELTARBEID OG FUGLEKARTLEGGING
Nibio

De som gjennomfører feltarbeidet for oss vil bære et brev fra oss.

For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Christian Pedersen

MOB: CHRISTIAN PEDERSEN 974 34 123
E-POST: CHRISTIAN.PEDERSEN@NIBIO.NO

Her kan dere lese en fersk rapport om prosjektet:

RAPPORT OM FELTARBEID OG FUGLEKARTLEGGING.