Forside Aktuelt Endringer i forbindelse med renovasjon og slamtømming

Endringer i forbindelse med renovasjon og slamtømming

Oppdatert: 06.01.23

Fra 01.01.23 vil ikke lenger faktura på renovasjon og slamtømming for privatpersoner bli sendt ut fra MOVAR.

Våler kommune har tatt over utfaktureringen og disse gebyrene vil bli fakturert sammen med de øvrige kommunale eiendomsgebyrene (vann, avløp, feiing og eiendomsskatt). MOVAR vil fortsatt stå for selve utføringen av renovasjonstjenestene og er det spørsmål ang. dette (manglende tømming, endring av størrelse på dunkene etc.) skal disse henvendelsene rettes til MOVAR. Spørsmål som gjelder betaling av faktura skal rettes til Våler kommune.

En normalhusstand som mottar 3 fakturaer i året fra Våler kommune må påregne at fakturabeløpet øker med ca. kr. 1.500,- på grunn av renovasjonsgebyrene og ca. kr. 800,- på grunn av slamtømmingsgebyret. Dersom vedkommende har månedlige fakturaer vil fakturabeløpet øke med ca. kr. 375,- på grunn av renovasjonsgebyret og ca. kr. 200,- på grunn av slamtømmingsgebyret. Er det er ønskelig å gå over til månedlige fakturaer så ta kontakt med Våler kommune på telefon:

TELEFONNUMMER VÅLER KOMMUNE: 94 00 99 35