Forside Aktuelt Ekstrem skogbrannfare i Våler

Ekstrem skogbrannfare i Våler

Oppdatert: 06.07.18

Skogbrukssjefen og beredskapsansvarlig advarer om ekstrem skogbrannfare i distriktet. Det er totalforbud mot bruk av ild i nærheten av skog og annen utmark. Forbudet inkluderer bruk av alle typer grill- eller kokeanretninger og utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. Det er heller ikke tillatt å grille på tilrettelagte grillplasser.

 Vi vil også henstille innbyggere og hytteeiere som har tomt i eller i nærheten av tørr vegetasjon til å utvise den største forsiktighet.

 Som følge faren for skogbrann har kommunen  innstilt kantslått som følge av fare for gnistregn.

 Våler kommune og MOVAR oppfordrer alle jordbrukere i vårt distrikt til å fylle møkkaspredere/gyllevogner med vann. Det vil kunne gi vesentlig raskere mulighet for å bidra, om det skulle oppstå en brann i nærheten. 

 Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre erstatningsansvar og straffeansvar.

 

Dersom det observeres røykutvikling skal brannvesenet kontaktes umiddelbart på 110.