Forside Aktuelt Eiendomsskatt - informasjon om retaksering

Eiendomsskatt - informasjon om retaksering

Oppdatert: 05.04.24

Våler kommune er fra 2025 pålagt, ifølge eiendomsskatteloven, å få nye takster på alle eiendommer i kommunen.

Dette arbeidet vil starte for fullt i uke 15 og foregå frem til slutten av juni.

Det innebærer du som eier bolig, fritidshus eller næringseiendom i kommunen vil få besøk av en person fra Eskan AS. Personen vil ha på seg gul vest med kommunens navn/logo og vil i tillegg ha med seg id-kort. Bygninger på eiendommen befares utvendig og det vil bli tatt utvendige mål for å kartlegge at areal stemmer med det som er oppført i matrikkelen.

Etter sommeren vil alle hjemmelshavere motta et brev med faktainformasjon om eiendommen sin og dersom det er feil/mangler her må dette meldes tilbake til kommunen. Endelig takst vil foreligge i starten av 2025.

Eiendomsskattetaksten skal gjenspeile den verdi eiendommen har ved et salg på det åpne markedet. Dersom du har spørsmål i forbindelse med takseringen eller eiendomsskatt generelt, ta kontakt med eiendomsskattekontoret.

EPOST: EIENDOMSSKATT@VALER.KOMMUNE.NO
TELEFON: 940 09 935