Forside Aktuelt Egenberedskapsuken 2023, uke 44.

Egenberedskapsuken 2023, uke 44.

Oppdatert: 27.10.23

Egenberedskap er opplagt for noen, mens andre syntes det er unødvendig. Vi har da den Norske stat som tar vare på oss, gjør de ikke?

Jo det gjør den, men det kan ta tid før man får hjelp siden staten vil måtte prioritere de meste sårbare først.

Noen mener at katastrofer og andre hendelser ikke skjer i Norge, eller her hvor vi bor. Er det riktig?

En mann setter på plass utstyr i skap for egenberedskap.

La oss gå 3 år tilbake i tid

Verden rammes av pandemi, også Norge

Sterke restriksjoner ble innført som påvirket oss alle. De fleste av oss har vært syke, og mange kjenner noen som har gått bort. Arbeidsdag og skoledag er plutselig endret. For mange er mye endret som følge av pandemien. Var du en av dem som ikke fikk kjøpt Paracet eller toalettruller fordi det var utsolgt?

Russland går til angrepskrig mot Ukraina

Fryktelige scener vises i media. Atomforurensning og tilfluktsrom kommer plutselig på mange menneskers lepper her i Norge. Frykt og utrygghet skapes av en krig som er forholdsvis langt unna Norge. Strømprisen ble kjempedyr. Store flyktningstrømmer ankommer landet vårt, og pr i dag er tilstrømningen større enn da krigen begynte. Norge sliter med og finne kommuner og plassere flyktningene i. Dette pågår nå.

Ekstremværet Hans feier inn over Norge

Store nedbørsmengder skapte enorme utfordringer. Veier skylles bort, hus blir tatt av ras, leir og jordskred utløses over hele nedslagsområdet. Strømmen blir borte, telefon og fiberkabler brytes og resulterer i at kommunikasjonen er borte. Store områder berøres mellom rasområder og isolerer de som bor der. Når vannet etter hvert synker utløses nye ras som følge av erosjon.

Lille Hans er ekstremværet som kommer 1 uke senere. Da er allerede skadene gjort etter første runde, men vannet gjør nå mer skade enn det Hans gjorde. For mange kommuner er Lille Hans mer utfordrende.

Hamas iverksetter et overraskelsesangrep på Israel.

Målene er blant annet sivile for å gjøre størst mulig skade. Fryktelige sener vises i media. Israelske sivile angripes i mange land etter anmodning fra Hamas. Rundt 200 norske borgere blir isolert inne på Gazastripen. Dette pågår nå.

Alt dette på 3 år!

Egenberedskap går ut på at du kan ta vare på deg selv og din familie under hendelser, ekstremvær, når strømmen blir borte over noen dager, mobiltelefonen ikke virker, og alle butikker er stengt på grunn av strømbrudd, osv!

Fokuset for årets Egenberdskapsuke er ØVE. På

EGENBEREDSKAPSUKA 2023 (NY FANE)

ligger 4 øvelser som anbefales og gå igjennom. Sjekk ut disse!

Egenberedskap på flere språk

Våler kommune vil legge foldere om Egenberedskap på flere språk ut i nærmiljøet. Dette gjelder alle butikker, apotek, legekontorer, kantine Helse og sosialsenter, og i resepsjonen på Herredshuset.

En mann kommer med vann til en eldre dame

Lørdag 4.november

vil Våler kommune Beredskap sammen med Sivilforsvaret ha stand ved Kiwi Augerød fra kl.13.00 – 16.00. Sivilforsvaret stiller med utstyr som de vil demonstrere, leker/utfordringer for barna, og ikke minst et utsnitt av det som trengs som Egenberedskap i de norske hjem. Vi vil ha brosjyrer om Egenberedskap på mange språk tilgjengelig, og du vil kunne se løsninger for Egenberedskap du kanskje ikke hadde tenkt på.

Sørg for at du har det du og dine trenger, så er du godt rustet!