Forside Aktuelt Detaljregulering for Våler Næringspark - Felt A

Detaljregulering for Våler Næringspark - Felt A

Oppdatert: 22.02.22

HS Arealplan varsler oppstart for detaljregulering for Våler Næringspark - Felt A.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av området med lager og industriformål med tilhørende anlegg, i tråd med gjeldende områdeplan for Våler næringspark. Se varslingsdokumentene under.

KU NOTAT VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)
OPPSTARTSMØTE 04 01 2022 MVNP FELT A (PDF)
OVERSIKTSKART VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)
PLANGRENSE VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)
PLANINITIATIV VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)
VARSLINGSBREV VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)

Henvendelsesfrist er 23.03.2022

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Håvard Skaaden ved HS Arealplan.

MOB: 416 76 496
E-POST: HS@AREALPLAN.NO

Henvendelse via post til:

HS Arealplan v/ Håvard Skaaden
Langøysåasen 61
1679 Kråkerøy