Forside Aktuelt Detaljregulering Folkestadtorget

Detaljregulering Folkestadtorget

Oppdatert: 26.03.21

Kommunestyret vedtok i møte 25. mars detaljregulering for Folkestadtorget.

Planen legger til rette for bolig- og næringsutvikling og blir viktig for sentrumsutviklinga i Våler.

Til planen følger også utbyggingsavtale som ligger til offentlig ettersyn fram til 7. mai.

Vedtaket kan påklages innen tre uker.

PLANKART (PDF)
BEREGNING AV BRANNVANNSKAPASITET (PDF)
BRANNTEKNISK VURDERING
BESTEMMELSER (PDF)
ILLUSTRASJONSPLAN (PDF)
PLANBESKRIVELSE
SOL OG SKYGGEDIAGRAM (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
3 D ILLUSTRASJON 1
3 D ILLUSTRASJON 2
3 D ILLUSTRASJON 3
3 D ILLUSTRASJON 4
3 D ILLUSTRASJON 5