Forside Aktuelt Jodtabletter

Jodtabletter

Oppdatert: 10.03.22

Det er viktig å presisere at trusselbildet i Norge ikke er endret. Mange er likevel bekymret for situasjonen på grunn av krigen i Ukraina. Våler kommune har beredskap for uønskede hendelser hvis dette skulle oppstå.

Jodtabletter

Kommunen har fått henvendelser om tilgang til jod-tabletter.

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod i forbindelse med en atomhendelse kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler. Radioaktivt jod som tas opp i kroppen gir risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen hos yngre.

Hvem bør ha jodtabletter hjemme?

Statens strålevern, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk anbefaler nå at personer som er under 40 år, gravide og ammende har jodtabletter hjemme. Jod-tabletter kjøpes reseptfritt på apotekene.

Skoler, barnehager og institusjoner

Skolene, barnehagene og institusjoner i kommunen har i tillegg et lager med jod-tabletter som vil deles ut til målgruppene ved en atomhendelse. Ved en atomulykke vil det bli gitt råd til befolkningen gjennom mediene og relevante myndigheter.

Tablettene skal bare tas etter at det er gitt råd om det.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om jodtabletter? Ring Helsenorge på 815 55 015.

MOB: 815 55 015