Forside Aktuelt Årsregnskap 2020 i Våler

Årsregnskap 2020 i Våler

Oppdatert: 31.03.21

Det økonomiske resultatet for Våler kommune viser et regnskapsmessig overskudd på 3,9 mill kroner.

ÅRSREGNSKAP FOR 2020 - VÅLER KOMMUNE

Mindre forbruket skyldes i første rekke:

  • Lavere lønnsoppgjør en budsjettert
  • Ekstraordinært utbytte fra Østfold energi
  • Vakante stillinger spesielt i administrative funksjoner

Av økte utgifter ut over budsjett, er det først og fremst utgifter til Covid 19, barnevern og barn med spesielle behov.

Våler kommune står foran store utgifter i årene som kommer som følge av behov for store investeringer i skole og infrastruktur. Det er derfor viktig med fortsatt stram økonomistyring.

Regnskapet er oversendt revisjonen. Sammen med årsmeldingen vil dette komme til behandling i kommunestyrets mai møte.

For mer informasjon, kontakt:

Kommunedirektør Ivar Nævra

MOB: 994 45 040

Økonomisjef Rolf Terje Haarberg

MOB: 994 04 239