Forside Aktuelt Å brenne avfall er skadelig og ulovlig

Å brenne avfall er skadelig og ulovlig

Oppdatert: 19.09.23

All brenning av avfall er forbudt.

Avfall

Med avfall menes for eksempel husholdningsavfall, bygningsavfall, restavfall, vått hageavfall og produksjonsavfall.

Impregnerte eller malte materialer, dekk, tekstiler, papp, papir, møbler, madrasser inneholder svært skadelige stoffer som kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø hvis de blir brent.

FORBUDET FØLGER FORURENSINGSLOVENS §7
2023 09 19 13 56 14

Hageavfall

Det er lov å brenne tørt hageavfall som gress og kvist hele året på egen tomt. Vi ber deg ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i
øyne og luftveier. Bålbrenning kan være et helse- og trivselsmessig problem, spesielt for de som er utsatt for luftveissykdommer.

Avfall utover det som folk har avtale med renovatør om, må leveres på gjenvinningsstasjon.

Bålbrenning

Det er bålforbud fra og med 15. april til og med 15. september. I denne perioden er det tørt, og økt fare for skog- og lyngbrann. I forbudsperioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.