Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Politikk Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Valgdagen er 11. september 2023. På denne siden vil informasjon om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 bli lagt ut fortløpende, etter hvert som valgdagen nærmer seg.

Listeforslag til ettersyn

Nedenfor legges listeforslagene til kommunestyrevalget 2023 ut til ettersyn.

Listene legges ut etter hvert som de blir levert inn til kommunen. Fristen for innlevering er 31. mars kl. 12.00 og er absolutt. Listene som leveres inn før fristen kan endres helt frem til fristens utløp.

Innleverte listeforslag:

LISTEFORSLAG FRA HØYRE (PDF)
LISTEFORSLAG FRA NORGESDEMOKRATENE (PDF)
LISTEFORSLAG FRA SENTERPARTIET (PDF)
LISTEFORSLAG FRA KRISTELIG FOLKEPARTI (PDF)
LISTEFORSLAG FRA FREMSKRITTSPARTIET (PDF)

Stille liste til valget?

Frist for å levere listeforslag til valget er 31. mars 2023 kl. 12.00. Fristen er absolutt.

Valgdirektoratet har fra og med valget 2023 utviklet en elektronisk portal for innlevering av listeforslag. Løsningen kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg. Løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Begge metodene følger samme regelverk.

Du kan lese alt om krav til listeforslag på Valgdirektoratets sider:


VALG.NO - LISTEFORSLAG (NY FANE)

Ønsker dere å levere listeforslag på papir vil vi at dere bruker malene opprettet av Valgdirektoratet:

LISTEFORSLAG PÅ PAPIR - VALGDIREKTORATET (NY FANE)

Listeforslag på papir skal leveres på Våler herredshus, Valgstyret, Kjosveien 1, 1592 Våler. Frist for levering er 31. mars 2023 kl. 12.00, fristen er absolutt, det betyr at listeforslaget må ha kommet fysisk fram til kommunen innen fristen.

800 Valgurne Thomas Ekstrom

Bilde av valgurne

Viktige tidsfrister for politiske partier ved valget 2023

31. mars 2023, kl. 12.00 - Frist for å levere listeforslag
20. april 2023, kl. 12.00 - Frist for å trekke listeforslag

Frist for nye partier
Nyopprettede partier har mulighet til å stille til valget. Det nye politiske partiet må i så fall ha blitt etablert og registrert innen fristen 2. januar 2023.

Hvem kan velges?
For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må du være oppført på en liste som stiller til valg.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men du må ha bodd i Norge i minst tre år. Du må også være registrert bosatt i Våler kommune eller i fylket du stiller til valg i på valgdagen.

Personer som har sentrale administrative funksjoner/stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.