Forside Politikk HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT

HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023, økonomi og handlingsplan 2023-2026

Kommunedirektøren la fram sitt forslag til budsjett 2023, økonomi og handlingsplan 2023-2026 i Partssammensattutvalgets møte den 10.11.2022.

Dokumentene som ble framlagt og filmen etter møtet kan du finne under her:

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 (PDF, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2023, ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2023-2026 (PDF, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
BUDSJETTNOTAT 2023 - KOMMUNALE GEBYRER (PDF, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
KOMMUNETV - VIDEO AV KOMMUNEDIREKTØRENS BUDSJETTFREMLEGG 2023 (URL, ÅPNES I NYTT NETTLESERVINDU)
Kirkebygden ungdomsskole tatt ovenfra nordvest

Bilde av Kirkebygden skole som er nedbrent den 08.04.2021

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 (PDF, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 (PDF, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
BUDSJETTFREMLEGG FOR 2021 (PDF, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN 2019-2022 (PDF, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2019, ØKONOMIPLAN 2019-2022 (PDF, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-22 FOR VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD (PDF, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
SAKSPROTOKOLL (PDF, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
RAPPORT MED ØKONOMISK ANALYSE OG FORESLÅTTE EFFEKTIVISERINGSTILTAK - AGENDA KAUPANG (PDF, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)