Forside Politikk HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT

HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2022

Kommunestyret vedtok den 09.12.2021 årsbudsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025. Du finner hele dokumentet under:

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 (PDF)
Kirkebygden ungdomsskole tatt ovenfra nordvest

Brann Kirkebygden skole 08.04.2021

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2021
BUDSJETTFREMLEGG FOR 2021

Budsjettfremlegg 2021

HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN 2019-2022
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2019, ØKONOMIPLAN 2019-2022
FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-22 FOR VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD
SAKSPROTOKOLL
RAPPORT MED ØKONOMISK ANALYSE OG FORESLÅTTE EFFEKTIVISERINGSTILTAK - AGENDA KAUPANG