Forside Politikk HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT

HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023, økonomi og handlingsplan 2023-2026

Kommunedirektøren la fram sitt forslag til budsjett 2023, økonomi og handlingsplan 2023-2026 i Partssammensattutvalgets møte den 10.11.2022.

Dokumentene som ble framlagt og filmen etter møtet kan du finne under her:

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2023, ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2023-2026
BUDSJETTNOTAT 2023 - KOMMUNALE GEBYRER
KOMMUNETV - KOMMUNEDIREKTØRENS BUDSJETTFREMLEGG 2023
Kirkebygden ungdomsskole tatt ovenfra nordvest

Brann Kirkebygden skole 08.04.2021

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 (PDF)
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2021
BUDSJETTFREMLEGG FOR 2021
HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN 2019-2022
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2019, ØKONOMIPLAN 2019-2022
FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-22 FOR VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD
SAKSPROTOKOLL
RAPPORT MED ØKONOMISK ANALYSE OG FORESLÅTTE EFFEKTIVISERINGSTILTAK - AGENDA KAUPANG