Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Prosjekter Smartkommune

Smartkommune

Våler kommune ønsker å være en fremtidsrettet kommune, som skal tilby gode tjenester der du bor. Det er viktig at vi ser fremover og tar i bruk ny teknologi.

Digitaliseringsstrategi 2018+

I kommunestyremøte den 14. desember 2017 ble Digitaliseringsstrategi 2018+ for Våler kommune vedtatt.

"I en tid hvor det tar to minutter å søke - og få innvilget - boliglån i banken, fem sekunder for å overføre penger til venner, og med et enkelt sveip få ordnet seg en date, har publikums forventninger til tilgjengelighet, brukervennlighet og selvbetjening av tjenester endret seg betraktelig. De har nye forventninger og krav som overføres til de fleste situasjoner i hverdagen. Morgendagens brukere vil stille helt andre krav enn tidligere. Med ny teknologi, nye forretningsmodeller og nye verdikjeder vil verden som vi kjenner den snus opp ned. For ti år siden var det få som tenkte at de vanene innbyggerne i Våler tilegnet seg gjennom sin nyopprettede Facebook-profil ville ha en påvirkning på innbyggernes opplevelse av tjenestetilbudet til kommunen. På samme måte som digitaliseringen har ført til at folks vaner og relasjoner til sin bank har endret seg totalt på kort tid, må også offentlige aktører tilpasse seg den nye virkeligheten. Våler kommune er nå i gang med en prosess som handler mye om nettopp dette. Viktigst av alt handler den om hva Våler skal bety for menneskene som bor og arbeider her i sin hverdag."


DIGITALISERINGSSTRATEGI 2018+ (PDF)

Smart Kommune er et program for å hjelpe frem en kommunal strategi innenfor digitalisering og mobilitet. Prosessen er basert på workshops, analyse, sluttrapport og effektiv implementering.

SMARTKOMMUNE - TELENOR
En finger rører ved en skjerm

TRE mål beskriver hva vi ønsker å oppnå:

  1. Våler kommune skal ha en døgnåpen digital kommuneforvaltning (forvaltningsperspektiv).
  2. Kommunens innbyggere og næringslivets behov skal være i sentrum for utviklingen av digitale tjenester og smart samfunnsutvikling (eksternt perspektiv).
  3. Kommunen skal ha gode prosesser, rutiner og styringssystemer (internt perspektiv).