Forside Helse og velferd Frisklivssentralen Mestring av depresjon

Mestring av depresjon

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene. Om lag 1 av 4 personer i Norge får en depresjon i løpet av livet. Mange får flere episoder. Flere kvinner enn menn er berørt. Tre av fire får angstproblemer i tillegg til depresjonen. Depresjon forekommer også hos barn, men forekomsten øker særlig fra ungdomsalderen. Noen depresjoner kan bli langvarige med perioder med forverring. Da er det ekstra viktig å søke hjelp.

Er du motivert til å lære deg å håndtere tunge perioder av livet på en annen måte? Da har vi kurset for deg.

Kurs i Depresjonsmestring (KiD)

Kurset er utarbeidet av psykologer, psykiater og psykiatrisk sykepleier og blir anbefalt av Helsedirektoratet. Kurslederne er utdannede instruktører og har kursleder kurs i depresjonsmestring.

Om Kurset:
På kurset lærer du om hva depresjon er og hva den gjør med oss, samt kognitive teknikker for å mestre depresjonsplager. Hjemmearbeid er en viktig del av kurset. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Deltagerne øves i å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Det er taushetsplikt i gruppa.

Hvordan:
Kurset har 10 samlinger à 2,5 timer. De første åtte samlingene gjennomføres ukentlig, mens de to siste samlingene gjennomføres med 3-4 ukers mellomrom. Hvert kurs har inntil 15 deltakere og drives av to kursholdere.

Hvor:
Vennligst ta kontakt med Frisklivssentralen for mer informasjon.

Betaling:
Kurset er gratis.

Påmelding:
For å delta på kurset må du først fylle ut og sende inn vår Frisklivsresept. Du vil få tilbud om en samtale med en av våre fagpersoner hvor dere sammen finner ut hvilke tilbud som kan være aktuelle for deg. I noen tilfeller vil det kunne være venteliste på kursene våre, og i noen tilfeller vil det kunne være andre tilbud eller annen oppfølging som passer bedre.

Før man får tilbud om dette kurset vil man bli evaluert av kurslederne. Alle fyller ut et BDI-skjema, som brukes for å måle graden av depresjon før, under og på slutten av kurset. Dette er for å forsikre oss om at deltagerne er i den kategorien som vil ha utbytte av et slikt kurs. For de som har en alvorlig dyp depresjon vil vi hjelpe videre med å henvise til spesialister.

FRISKLIVSRESEPT

KOM I GANG

Nedstemthet, negative tanker og angst er noen av temaene i kursrekken «KOM I GANG» som vi jevnlig holder. Her får man en liten smakebit på noen av verktøyene og metodene som vi går grundigere gjennom på KiD kurset.

LES MER HER OM «KOM I GANG» KURSET